موزیک ویدئوهای پرستشی مسیحی

کاری از سازمان مسیحی خانه امن.
پرستش, قلب ایمان مسیحی است و به ما این اجازه را می‌دهد
که حضور خدا را احساس کنیم، صدای او را بشنویم و زندگی خود را
تسلیم او کنیم. دعای ما در این مجموعه از سرودهای پرستشی این هست
که زندگی های خود را چون قربانی سوختنی, تقدیم خدایی کنیم, که جانش را فدای ما کرد.

Christelijke aanbiddingsmuziek

In deze afspeellijst vind je aanbiddingsmuziek van verschillende artiesten.