قدم های اساسی برای رشد روحانی

برنامه ای مفید از شبکه محبت و با اجرای دکتر ساسان توسلی.

در این برنامه سعی می کنیم تا به زبانی ساده و شیوا به دو موضوع مهم  بپردازیم.

اول اینکه چطور می توانیم در زندگی روحانی و ایمان خود رشد کنیم؟

چطور با چالشهای موجود بر سر راه خود کنار بیاییم تا تغیراتی اساسی در شخصیت ما بوجود بیاید؟

و دوم آنکه به سمت و سوی شبیه عیسی مسیح شدن, گام برداریم و ثمرات روح القدس در زندگی ما نمایان شود.

Basisstappen voor geestelijke groei

Dr. Sasan Tavassoli bespreekt in dit programma twee belangrijke kwesties. Hoe kunnen we groeien in ons geloof? En hoe kunnen we meer op Jezus gaan lijken?