Christus vergaf al mijn zonden

Ik ben Farshad. Ik ben geboren in een religieus islamitisch gezin. Heel mijn jeugd praktiseerde ik de regels van de islam, zoals bidden en vasten, zelfs tot in mijn militaire diensttijd. Maar ik voelde er niets bij en had nooit een relatie met God. Wel was ik op zoek naar God.   

Het leven ging verder totdat ik een serieus probleem kreeg met mijn vader en ik het huis moest verlaten. Er volgde een tijd waarin ik alles deed wat ik wilde, van kleine zonden tot grote zonden.  

Op een dag voelde ik me heel slecht over één van de verkeerde dingen die ik gedaan had. Ik kon die nacht niet slapen. Ik bleef maar denken aan de zonden in mijn leven. Mijn leven werd zwaar. Ik zocht mijn toevlucht in religie en begon de Koran te lezen. Mijn toestand verslechterde iedere dag. Ik realiseerde me dat de Koran en mijn religie me veroordeelden en ik begon me steeds schuldiger te voelen.   

Toen mijn vader stierf besloot ik terug te gaan naar het huis van mijn moeder. Daar in de buurt ontmoette ik een persoon die anders was dan de andere mensen die ik kende. Deze persoon hield van iedereen. Hij hield zelfs van dieren en van de zwerfhonden in de straten van de stad. Ik zei: ‘God, wat is dit? Van welke planeet komt deze man? Hij is heel anders dan de anderen.’ Toen realiseerde ik me dat hij christen was.  

Ik zei tegen hem dat hij niet met mij over God en religie mocht praten, als hij vrienden met mij wilde zijn. Op een dag gaf hij me een boek en zei: ‘Lees het, het helpt je om beter te worden!’. Later ontdekte ik dat het de Bijbel was. Die avond heb ik er met tegenzin in gelezen. Ik kwam bij het evangelie van Johannes. Ik las het verhaal over een overspelige vrouw die gestenigd moest worden maar door Jezus vergeven werd. Het was alsof ik mezelf zag. Ik realiseerde me dat deze God anders is. Hij wil me niet veroordelen maar vergeven. En Hij zegt: ‘Ik wil dat je mijn kind bent.’  

Ik ging naar mijn vriend en vroeg hem wat ik moest doen. Hij zei: ‘Je hoeft alleen maar een eenvoudig gebed te bidden. Zeg: “God, ik heb U nodig. Vergeef me.”.’ 

Ik gaf mijn hart en leven aan Christus en ik bekeerde me. Niet alleen werd ik vergeven, maar ik werd ook zijn kind.

© 2021 | Stichting Gave