به صفحه فارسی “Kom op de thee.nl” خوش آمدید. ما مفتخریم که شما برای تماشا اینجا هستید. ما می خواهیم با فیلم هایی که برای شما پخش می نماییم، شما را تشویق و برای شما انگیزه ایجاد کنیم. شما در هلند زندگی می کنید و پس بسیار عالی است که با هم در ارتباط باشیم.

در وبلاگ، فیلم هایی در YouTube درباره ایمان به عیسی مسیح می توانید پیدا کنید. موضوعات مختلفی وجود دارد و امیدواریم راه خود را در میان آنها پیدا کنید. ما بسیار خوشحال خواهیم شد وقتی با یک پیام در گپ، نظرات خود را می دهید.

این صفحات در دست ساخت است. وقتی ما یک تیم خوب داریم ، به زبان شما مطالب بیشتری خواهیم ساخت.

 

Farsi Title 2

Door Auke van der Helm | 16 juli 2020

در این لینک یک خواهر ایرانی در مورد احساست و نحوه برخورد با آن ها صحبت می کند. شما می…

Farsi Title 1

Door Auke van der Helm | 16 juli 2020

این لینک مربوط به برنامه کلیسای چند فرهنگی ICF Apeldoornمی باشد.  هر یکشنبه کلیسا، پخش زنده مراسم خود را همراه…