به صفحه فارسی “Kom op de thee.nl” خوش آمدید. ما مفتخریم که شما برای تماشا اینجا هستید. ما می خواهیم با فیلم هایی که برای شما پخش می نماییم، شما را تشویق و برای شما انگیزه ایجاد کنیم. شما در هلند زندگی می کنید و پس بسیار عالی است که با هم در ارتباط باشیم.

در وبلاگ، فیلم هایی در YouTube درباره ایمان به عیسی مسیح می توانید پیدا کنید. موضوعات مختلفی وجود دارد و امیدواریم راه خود را در میان آنها پیدا کنید. ما بسیار خوشحال خواهیم شد وقتی با یک پیام در گپ، نظرات خود را می دهید.

این صفحات در دست ساخت است. وقتی ما یک تیم خوب داریم ، به زبان شما مطالب بیشتری خواهیم ساخت.

 

Farsi Title 5

7 september 2020 |

Alphacursus

Farsi Title 4

7 september 2020 |

Fereidoon Mokhof

Farsi Title 3

27 augustus 2020 |

This is a multicultural church service from ICF Veenendaal.