Het onderwijs van Jezus Christus

Op deze pagina van nubunsteyu.nl vind je een serie video's over het onderwijs van Jezus. Eritrees-orthodoxen geloven ook in Jezus, maar hebben vooral kennis van het Oude Testament. We hopen dat zij door het zien van de video's ook Jezus en zijn onderwijs beter leren kennen.

De pagina's bij iedere video bevatten toelichting in het Tigrinya met een uitnodiging om contact met ons op te nemen.

Het kan mooi zijn om met elkaar in gesprek te gaan na het zien van een video. Je kunt hierbij  de volgende vragen stellen:

  1. Waar gaat de video over?
  2. Wat leert de video je over God?
  3. Wat betekent de video voor jouw leven?
  4. Is er een vriend of familielid met wie je de video wilt delen?

Onze Heer Jezus Christus bidt op de Olijfberg, uit het Heilig Evangelie van Lukas, hoofdstuk 22.

De kruisiging van onze Heer Jezus Christus, uit het Heilig Evangelie van Lukas, hoofdstuk 23.

Onze Heer Jezus Christus verschijnt aan Zijn discipelen, uit het Heilig Evangelie van Lukas, hoofdstuk 24.

Het onderwijs van onze Heer en Redder Jezus Christus over gebed, uit het Heilig Evangelie van Lukas, hoofdstuk 11.

De leer van onze Heer Jezus Christus over gebed, uit het Heilig Evangelie van Lukas, hoofdstuk 11-12.

Het onderwijs van onze Heer en Redder Jezus Christus uit het Heilig Evangelie van Lukas, hoofdstuk 6.