Christelijke feestdagen

Op deze pagina van nubunsteyu.nl vind je video's met verhalen die horen bij onze belangrijkste feestdagen, zoals Kerst en Pasen.

Je Eritrese vrienden vieren die dagen waarschijnlijk op een andere datum, omdat zij een andere kalender volgen. Zo valt het Eritrees-orthodoxe kerstfeest op 7 januari en verandert de datum van het paasfeest ieder jaar.

Hoewel Eritrees-orthodoxen die dagen met allerlei religieuze tradities uitgebreid vieren, hebben zij weinig kennis van de bijbelse verhalen erachter.

Door het delen van deze video's met je Eritrese vrienden help je hen de werkelijke betekenis van die feestdagen ontdekken. Door samen Kerst of Pasen te vieren of een video te bekijken kun je een mooie brug slaan naar een gesprek over geloof en het evangelie.

Het verhaal van Jezus' intocht in Jeruzalem uit Matteüs 21:1-11.

Het verhaal van de kruisiging van Jezus uit Matteüs: 27:33-34, Lukas 23:33-34 en Johannes 19:19-24.

Het verhaal van de kruisiging van Jezus uit Marcus 15:29-32, Lucas 23:39-42 en Johannes 19:25-29.

Het verhaal van de hemelvaart van Jezus uit Lukas 24:44-53 en Handelingen 1:9-11.

Het verhaal van de opstanding van Jezus uit Matteüs 28: 2-4, Marcus 16: 1, 4-7, Lucas 24: 9-11 en Johannes 20: 3-10.

De geboorte van Jezus Christus

De Heer Jezus Christus is geboren in Bethlehem en de herders komen om Hem te zien. Uit het evangelie van Lucas, hoofdstuk 2.

De wijzen

Het verhaal van de wijzen uit het evangelie van Mattheüs, hoofdstuk 2.