orthodoxe aanbiddingsmuziek

Op deze pagina van nubunsteyu.nl vind je Eritrees-orthodoxe aanbiddingsmuziek. Met deze liederen kun je jouw Eritrese vrienden bemoedigen. Door in gesprek te gaan over de liedteksten, sla je op een mooie manier een brug naar het Evangelie.

Orthodoxe christenen staan ​​alleen bepaalde instrumenten toe om in de kerk te gebruiken en om God te aanbidden. De liederen op deze pagina voldoen aan die vereisten en verheerlijken onze Heer en Heiland Jezus Christus.

Glorie aan de God van de hemel

Nederlandse vertaling van het lied: "Halleluja, glorie aan de God van de hemel. Aan Hem die ons liefheeft en ons door Zijn bloed heeft schoongewassen van onze zonden."

 Door de kracht van zijn kruis

Nederlandse vertaling van het lied: "We hebben genade en leven ontvangen door de kracht van het kruis. Door de kracht van het kruis van Jezus Christus."

 Liefde leidde Hem

Nederlandse vertaling van het lied: "Liefde leidde Jezus van zijn machtige troon, zelfs tot in de dood."

Wat scheidt mij van Christus liefde?

Nederlandse vertaling van het lied: "Wat kan mij scheiden van de liefde van Christus? Honger, vervolging of ontbering?"

Redding van God op zijn troon

Nederlandse vertaling van het lied: "Redding komt van onze God die op zijn troon zit. Het duurt nog maar even. Hij die komt zal niet vertragen."

Hij bracht vrede

Nederlandse vertaling van het lied: "Hij bracht vrede in ons midden. Hij heeft onze overtredingen vergeven. Hij heeft onze zonden vergeven."

Kerstlied: Glorie aan God

Nederlandse vertaling van het lied: "Glorie aan God in de hemel en vrede op aarde onder de mensen. Halleluja."