با من باش

.برنامه ای جدید از سازمان خدماتی خانه امن با اجرای داریوش گلباغی

در این برنامه قصد داریم تا در محیطی صمیمی و دوستانه با مهمانان برنامه

.درباره موضوعات مختلفی که مربوط به ایمان و زندگی مسیحی می شود صحبت کنیم

.گاهی یک پیغام تشویق کننده از کلام خدا و گاهی شهادتی کوتاه از زندگی افراد می تواند ایمان ما را بنا کند

.این برنامه همچنین تلاش می کند تا جوانان با استعداد و ایماندار فارسی زبان از سراسر جهان را به شما معرفی کند

Wees bij me

In dit programma spreekt Dariush Golbaghi met gasten over allerlei onderwerpen die te maken hebben met het christelijke geloof en leven. Soms is dit een bemoedigende boodschap uit de Bijbel en soms een persoonlijk getuigenis. In dit programma maak je kennis met Perzisch sprekende jongeren van over heel de wereld.