geloofsverhaal van Saied

Hoewel de familie van Saied's moeder religieus was, kon Saied geen antwoord vinden op zijn vragen over God. In zijn jeugd wendde hij zich tot de Hafez (Perzische dichter en een mysticus in de soefitraditie) en Erfan (Perzische mystiek) op voorstel van een van zijn ooms, maar er was geen antwoord dat zijn hart kalmeerde.

Saied trouwde en ging werken. De vrouw van Saied kende al een tijdje christenen. Ze nodigde Saied uit om naar het woord van Christus te luisteren. Maar Saied verzette zich tegen zijn vrouw en haar uitnodiging.

Op een dag nodigde hij een christelijke vriend bij hem thuis uit om met hem in discussie te gaan en zijn vrouw te laten zien dat het christendom een leugen was.

Na een aantal van deze ontmoetingen begon hij de woorden uit de Bijbel en de gebeden te bestuderen.

Toen Saied op een dag alleen thuis was, bad hij en pakte hij de Bijbel. Hij opende het en kwam een vers tegen dat zei: ‘Kom tot Mij, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven’.

Op dat moment besefte hij dat God zijn leven en zijn hart kende. Hij voelde de aanwezigheid van God naast zich. Saied huilde twee uur en sprak met God.

Later bad hij met dezelfde christelijke vriend en gaf hij zijn hart en leven aan Jezus Christus.

شهادت ایمان مسیحی سعید

کند پیدا خدا درباره را خودش های سوال جواب بود نتوانسته او ولی بودند مذهبی سعید مادری خانواده اینکه با. نبود کند، آرام را او قلب که پاسخی هم آنجا ولی آورد می رو عرفان و حافظ به ها دایی از یکی پیشنهاد با جوانی در

شد تجارت و کار مشغول حسابی همسرش، با او ازداوج از بعد. کرد، مسیح کلام شنیدن به دعوت نیز را سعید طریق این از و بود شده اشنا مسیحیان با بود مدتی سعید همسر کرد می مقاومت او دعوت و همسرش برابر در سعید ولی.

بیش دروغی هم مسیحیت که ندک ثابت خود همسر به و کند بحث او با تا کرد دعوت منزل به را مسیحی دوستان از یکی روز یکنیست. و کرد دعا بود، تنها خانه در سعید که روز یک دعا، و کلام مطالعه و آنها منزل به مسیحی دوست آمد و رفت جلسه چند از بعد آرامی شما به من و گرانباران تمام ای من نزد بیایید میگفت: که شد مواجه ای آیه با و کرد باز بود گرفته آنها از را انجیلی کتاببخشید خواهم. آگاهی من زندگی و قلب از تو من، خدای میگفت سعید:

میکردم حس خودم کنار را خدا حضور روز اون کردممی صحبت او با و میکردم گریه ساعت دو یافتم نجات و سپردم مسیح عیسی به را خودم زندگی و قلب و کردیم دعا مسیحی دوست همان با بعدها.